powrót do pełnej listy badań <<

ONKOLOGIA

JEDNOSTKA CHOROBOWA / OPIS BADANIA MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA W RAMACH NFZ ORIENTACYJNY CZAS [tyg] CENNIK
Badanie genu BRAF
Badanie wybranych regionów genu BRAF do zastosowania terapii celowanej
NIE 2
Badanie genu EGFR
Badanie wybranych regionów genu EGFR do zastosowania terapii celowanej zgodna z zaleceniami europejskimi (EMQN)
NIE 2
Badanie genu EGFR
Badanie wybranych regionów genu EGFR do zastosowania terapii celowanej zgodna z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w Polsce
NIE 2
Badanie mutacji genu BRCA1 zgodnie z rekomendacjami EMQN
Badanie 3 mutacji w genie BRCA1 najczęściej występujących w populacji polskiej oraz 150 innych mutacji wystepujących w badanych regionach genu - pierwszy etap procedury diagnostycznej genu BRCA1
NIE 3
Badanie mutacji genu BRCA1 zgodnie z rekomendacjami EMQN
Badanie mutacji w genie BRCA1 dla pacjentów pochodzenia polskiego zgodnie z zaleceniami europejskimi (EMQN) - drugi etap procedury diagnostycznej genu BRCA1
NIE 5
Badanie mutacji genu BRCA1 zgodnie z rekomendacjami EMQN
Badanie mutacji w genie BRCA1 dla pacjentów pochodzenia nie-polskiego (bez rozległych delecji i duplikacji)
NIE 5
Badanie mutacji genu BRCA2
Badanie najczęstszej mutacji w genie BRCA2 (pierwszy etap procedury diagnostycznej genu BRCA2) oraz około 150 mutacji rzadkich
NIE 2
Badanie mutacji genu BRCA2
Badanie mutacji genu BRCA2 (drugi etap procedury diagnostycznej genu BRCA2)
NIE 5
Badanie mutacji genu BRCA1 i BRCA2 zgodnie z rekomendacjami polskimi - pakiet A
Badanie 3 mutacji w genie BRCA1 najczęściej występujących w populacji polskiej, 1 mutacji w genie BRCA2 oraz około 200 innych mutacji wystepujących w badanych regionach - pierwszy etap procedury diagnostycznej genu BRCA1 i BRCA2 (badanie łączne)
NIE 3
Badanie mutacji genu BRCA1 i BRCA2 zgodnie z rekomendacjami polskimi - pakiet B
Badanie 4 mutacji w genie BRCA1 najczęściej występujących w populacji polskiej, 8 mutacji genie BRCA2 oraz kilkuset innych rzadkich mutacji wystepujących w badanych regionach
NIE 3
Badanie mutacji genu KRAS
Badanie wybranych regionów genu KRAS do zastosowania terapii celowanej
NIE 2
Czerniak
Badanie mutacji w genie CDKN2A (4 eksony) w przypadkach czerniaka typ CMM2 oraz zespołu czerniak-rak trzustki
NIE 4
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2 (MEN2A i MEN2B)
Badanie mutacji w wybranych regionach genu RET
NIE 2
Neurofibromatoza typu I (choroba von Recklinghausena)
Badanie sekwencji genu NF1. Badanie wykrywa około 80-90% wszystkich znanych mutacji w genie NF1 - Badanie etapowe, cena obejmuje analizę jedengo etapu badania genu NF1 (około 10 eksonów w każdym etapie) [1]
NIE do uzgodnienia
Neurofibromatoza typu II (zespół MISME)
Badanie fragmentu regionu kodującego genu NF2 (eksony 1-15) [1]
NIE 4
Nowotwór żołądka - postać rozlana
Badanie regionów kodujących genu CDH1[1]
NIE 4
Polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP), postać rodzinna
Badanie 4 najczęstszych mutacji w genie APC (c.1500T>A (p.Tyr500X,c.3183_3187delACAAA,c.3202_3205delTCAA, c.3927_3931delAAAGA)- pierwszy etap procedury diagnostycznej[1]
NIE 3
Polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP), postać rodzinna
Badanie mutacji w genie APC - drugi etap procedury diagnostycznej[1]
NIE 5
Polipowatość jelita grubego
Badanie najczęstszych mutacji (Y165C i G382D) wraz z możliwością wykrycia mutacji rzadkich w genie MUTYH - pierwszy etap procedury diagnostycznej[1]
NIE 2
Polipowatość jelita grubego
Badanie rzadkich mutacji w genie MUTYH - drugi etap procedury diagnostycznej[1]
NIE 3
Rak rdzeniasty tarczycy, postać rodzinna
Badanie mutacji w eksonach 10, 11, 13, 14, 15 i 16 genu RET
NIE 2
Siatkówczak (Retinoblastoma)
Badanie sekwencji kodującej genu RB1 w leukocytach
NIE 6
Zespół Li-Fraumeni Syndrome
Badanie mutacji w genie TP53 (eksony 2-4, 9-11) - drugi etap [1]
NIE 2
zespół Nijmegen
Badanie najczęstszej mutacji c.657_661del5 (p.Lys219AsnfsX15) w genie NBS1
NIE 2
Zespół von Hippla-Lindaua (naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa)
Badanie mutacji w genie VHL
NIE 2
Białaczka (leukemia), policytemia
Badanie mutacji V617F w genie JAK2
NIE 2
Predyspozycja do nowotworów jelita grubego, płuc, piersi, jajnika
Badanie mutacji c.3020insC w genie NOD2
NIE 2
Predyspozycja do nowotworów jelita grubego, płuc, piersi,
Badanie mutacji p.I157T w genie CHEK2 (predyspozycja do raka piersi, prostaty, jelita grubego, nerek oraz tarczycy)
NIE 3
Predyspozycja do nowotworów jelita grubego, płuc, piersi,jajnika
Badanie mutacji p.I157T w genie CHEK2 (predyspozycja do raka piersi, prostaty, jelita grubego, nerek oraz tarczycy)
NIE 3
Pilomatricoma, hepatoblastoma
Badanie wybranych regionów genu CTNNB1 [1]
NIE 3