GENMEDIC istnieje od 2012 roku. Jest nowoczesną firmą założoną i prowadzoną przez wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny z udokumentowanymi osiągnięciami w dziedzinie genetyki klinicznej. Pracujący lekarze są jedynymi w województwie świętokrzyskim specjalistami genetyki klinicznej i posiadają wieloletnie doświadczenie.

Nadrzędnymi celami GENMEDIC są:

  • udzielanie świadczeń konsultacyjnych
  • wykonywanie badań diagnostycznych koniecznych do ustalenia, rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia dla pacjenta
  • świadczenie profesjonalnych usług specjalistycznych z zakresu biologii molekularnej i genetyki klinicznej
  • ścisła współpraca z innymi zakładami opieki zdrowotnej dotycząca diagnozowania oraz leczenia pacjenta