powrót do pełnej listy badań <<

OKULISTYKA

JEDNOSTKA CHOROBOWA / OPIS BADANIA MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA W RAMACH NFZ ORIENTACYJNY CZAS [tyg] CENNIK
Jaskra
Badanie mutacji w genie TIGR [1]
TAK 2
Jaskra
Badanie mutacji w genie CYP1B1 [1]
TAK 2
Zwyrodnienie siatkówki
Badanie mutacji Y402H w genie CFH w zwyrodnieniu siatkówki
TAK 2
Dysplazja oczno-zębowo-palcowa
Badanie mutacji w genie GJA1 [1]
TAK 2
Albinizm oczny
Badanie mutacji w wybranych eksonach 2 genu GPR143 [1]
TAK 2
Albinizm oczno-skórny
Badanie mutacji w wybranych fragmentach genu TYR [1]
TAK 3
Choroideremia
Badanie wybranych regionów genu CHM [1]
NIE 3
Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA)
Badanie wybranych regionów genu OPA1 [1]
NIE 3