powrót do pełnej listy badań <<

NIEPŁODNOŚĆ, GINEKOLOGIA, ANDROLOGIA

JEDNOSTKA CHOROBOWA / OPIS BADANIA MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA W RAMACH NFZ ORIENTACYJNY CZAS [tyg] CENNIK
Badanie pakietowe w niepłodności męskiej
Pakiet obejmuje badania wykonywane w procesie procedury diagnostycznej niepłodności męskiej oraz przed procedurą wspomaganego rozrodu (badanie wybranych mutacji genu CFTR, delecji regionu AZF oraz kariotypu) [6]
NIE 2-5
Nawracające poronienia
Badanie mutacji Leiden i 20210G>A zgodnie z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz "Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories" (American College of Medical Genetics, 2006).
TAK 2
Badanie materiału poronnego
Identyfikacja aberracji liczbowych chromosomów: 13, 15, 16, 18, 21 i 22 oraz aneuploidii chromosomów płciowych w materiale poronnym [7]
NIE 4
Niepłodność męska
Badanie 290 mutacji genu CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej (F508del, R117H, CFTRdele2,3, G551D, G542X, R553X, IVS8-T + (TG)n, D1152H)
TAK 2
Niepłodność męska
Badanie 290 mutacji genu CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej (F508del, R117H, CFTRdele2,3, G551D, G542X, R553X, IVS8-T + (TG)n, D1152H)
TAK 2
Niepłodność męska
Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (Badanie 6 loci)
TAK 2
Niepłodność męska
Badanie mikrodelecji 51gr/51gr
TAK 2
Niepłodność męska
Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y z uwzlednieniem delecji 51gr/51gr
TAK 2
Przedwczesne wygasanie czynności jajników
Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 (pierwszy etap procedury diagnostycznej) [1]
TAK 2
Przedwczesne wygasanie czynności jajników
Badanie mutacji i premutacji w genie FMR1 (drugi etap procedury diagnostycznej) [1]
NIE 5
Cukrzyca ciążowa
Badanie regionu kodującego genu GCK [1]
NIE 4
Badanie kariotypu w limfocytach krwi obwodowej
Badanie nieprawidłowości liczbowych i jakościowych chromosomów z zastosowaniem klasycznych metod cytogenetyki [2] [3]
TAK 4
Deficyt progesteronu
Analiza wariantu rs4238001 (c.4G>A; p.Gly2Ser) w genie SCARB1 [1]
TAK 2