powrót do pełnej oferty <<

KARIOTYP:

Kariotyp – to zestaw (garnitur) chromosomów występujący w komórkach budujących nasze ciało właściwy każdemu człowiekowi. Chromosomy to cząsteczki DNA, na których znajdują się geny, które zawierają informację genetyczną. U człowieka występują dwie grupy chromosomów: autosomy – jest ich 44 (22 pary) oraz 2 chromosomy płci – 1 para: XX u kobiety i XY u mężczyzny.

Badanie kariotypu – badanie polega na określeniu liczby oraz budowy chromosomów. Pozwala ono na wykrycie nieprawidłowości, które mogą być przyczyną problemów występujących u danej osoby, jak również u dzieci.

Badanie warto wykonać, jeśli u pacjenta występuje przynajmniej jedno z poniższych wskazań:
  • niepłodność partnerska o nieznanej etiologii,
  • powtarzające się poronienia samoistne (2 lub więcej),
  • występowanie znanej aberracji chromosomowej w rodzinie,
  • urodzenie dziecka z wadami rozwojowymi,
  • zaburzenia dojrzewania płciowego, pierwotny lub wtórny brak miesiączki,
  • nieprawidłowa budowa narządów płciowych, obojniactwo,
  • niepełnosprawność intelektualna o niewyjaśnionej przyczynie,
  • występowanie cech wyglądu charakterystycznych dla określonego zespołu chromosomowego,
  • niskorosłość u kobiety.