powrót do pełnej oferty <<

Genetyczne predyspozycje do raka jelita grubego:

Rak jelita grubego jest nowotworem złośliwym o stale zwiększającym się wskaźniku zachorowalności. Rak jelita grubego zwykle rozwija się na skutek „zezłośliwienia się” zmian o charakterze polipów, do którego dochodzi zwykle w przeciągu 10 lat. Szczyt zachorowań przypada u osób powyżej 60 roku życia.
Badania diagnozujące predyspozycje do nowotworu jelita grubego:

 • Detekcja mutacji w genie CHEK2
 • Detekcja mutacji w genie NOD2

Do symptomów raka jelita grubego należą:

 • obecność krwi w stolcu, krwawienie z odbytu,
 • nagła zmiana rytmu wypróżnień (nagłe wystąpienie biegunki z równoczesnym odchodzeniem gazów),
 • zaparcia,
 • anemia, osłabienie, chudnięcie,
 • bóle w dolnej części brzucha, nudności, wymioty, trudności w przełykaniu.

Czynniki ryzyka:

 • dieta wysoko tłuszczowa,
 • wiek – 90% diagnozowanych przypadków dotyczy pacjentów powyżej 50 roku życia,
 • rodzinne występowanie raka okrężnicy lub odbytnicy, zespołu polipowatości, przewlekłej zapalnej choroby jelita grubego,
 • czynniki genetyczne – zespół Lyncha, mutacje w genach predysponujących do rozwoju raka m. in. CHEK2, NOD2.