powrót do pełnej listy badań <<

FARMAKOGENETYKA

JEDNOSTKA CHOROBOWA / OPIS BADANIA MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA W RAMACH NFZ ORIENTACYJNY CZAS [tyg] CENNIK
Genotypowanie IL28B - prognozowanie terapii zakażenia HCV
Identyfikacja wariantów rs12979860 i rs8099917 w genie IL28B
NIE 3
Genotypowanie IL28B - prognozowanie terapii zakażenia HCV
Identyfikacja wariantów rs12979860 w genie IL28B
TAK 2
Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna)
Badanie najczęstszych mutacji (p.G11R i p.A88V) w genie GJB6 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich[1]
TAK 2
Genotypowanie IL28B - prognozowanie terapii zakażenia HCV
Identyfikacja wariantów rs8099917 w genie IL28B
TAK 2
Klopidogrel - ocena aktywności cytochromu CYP2C19
Identyfikacja wariantów metabolizmu cytochromu P450 2C19 [1]
TAK 2
Candersartan, Irbesartan, Losartan, Warfaryna - ocena aktywności cytochromu CYP2C9
Identyfikacja wariantów CYP2C9*2, *3 [1]
NIE 3
Carvedilol, Metoprolol, Propranolol i Timolol - ocena aktywności cytochromu CYP2D6
Identyfikacja wariantu CYP2D6*4
TAK 3
Warfaryna - identyfikacja genotypu związanego z aktywnością enzymu VKOR
Identyfikacja wariantu 1173C>T w genie VKORC1
TAK 2
Hipertermia złośliwa
Badanie wybranych fragmentów kodujących genu RYR1 - I etap diagnostyki [1]
NIE 3
Hipertermia złośliwa
Badanie wybranych fragmentów kodujących genu RYR1 -II etap diagnostyki [1]
NIE 3
Neuroleptyki - ocena aktywności cytochromu CYP2D6; badanie przeznaczone dla przedstawicieli populacji europejskiej
Identyfikacja wariantów CYP2D6 związanych z metabolizmem neuroleptyków i częstych w populacji europejskiej [1]
NIE 3
Neuroleptyki - ocena aktywności cytochromu CYP2D6; badanie przeznaczone dla przedstawicieli populacji azjatyckiej
Identyfikacja wariantów CYP2D6 związanych z metabolizmem neuroleptyków i częstych w populacji azjatyckiej [1]
NIE 3