powrót do pełnej listy badań <<

DERMATOLOGIA

JEDNOSTKA CHOROBOWA / OPIS BADANIA MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA W RAMACH NFZ ORIENTACYJNY CZAS [tyg] CENNIK
Atopowe zapalenie skóry
Badanie mutacji R501X i c.2282del4 w genie FLG z możliwością wykrycia mutacji rzadkich[1]
TAK 2
Ichthyosis follicularis, atrichia, and photophobia syndrome
Badanie regionu kodującego genu MBTPS2[1]
NIE 4
Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna)
Badanie najczęstszych mutacji (p.G11R i p.A88V) w genie GJB6 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich[1]
TAK 2
Zespół Gorlina
Badanie regionu kodującego genu PTCH1 [1]
NIE 4
Zespół Nethertona
Badanie wybranych eksonów genu SPINK5
NIE 3
Zespół Nethertona
Zespół Nethertona - diagnostyka uzupełniająca
NIE 4
Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna
Badanie mutacji najczęstszych w eksonach 2, 4, 6 i 7 genu EDA
NIE 2
Zespół nietrzymania barwinka (incontinentia pigmenti)
Badanie rozległej delecji (11,7kb) w genie NEMO (inna nazwa genu IKBKG)[1]
TAK 3