powrót do pełnej oferty <<

Wirus brodawczaka ludzkiego – HPV

Wirus brodawczaka ludzkiego – HPV (Human papilloma virus) jest szeroko rozpowszechniony wśród ludzi. Do zakażenia, którę często jest bezobjawowe, może dojść drogą płciową lub w wyniku kontaktu skórnego. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia okołoporodowe, które zagrażają zdrowiu i życiu płodu.


Znanych jest około 250 genotypów wirusa HPV, w tym 40 powodujących zakażenia narządów moczowo-płciowych. Większość z nich nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ nie powodują objawów i ustępują samoistnie. Jednakże długotrwała infekcja tzw. genotypem wysokiego ryzyka (onkogennym) może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, pochwy lub sromu u kobiet lub raka prącia u mężczyzn. Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV. Zakażenia wirusami HPV o genotypach tzw. niskiego ryzyka mogą powodować natomiast zmiany skórne objawiające się jako brodawki płciowe oraz kłykciny kolczyste. Są one łatwe do leczenia i nie stanowią ryzyka rozwoju nowotworu.

Zdrowy tryb życia pomaga zapobiec około połowie przypadków raka. Warto przestrzegać kilku prostych zasad:

 1. Unikaj wyrobów tytoniowych
 2. Unikaj lub ogranicz konsumpcję alkoholu
 3. Zdrowo się odżywiaj
 4. Prowadź aktywny tryb życia
 5. Unikaj przypadkowych kontaktów seksualnych.
Przypuszcza się, że zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego będą występować coraz częściej i będą stanowić coraz większy problem zarówno ze społecznego, jak i medycznego punktu widzenia, dlatego coraz ważniejszą rolę powinna odgrywać w naszym społeczeństwie promocja zdrowia.

KTO POWINIEN WYKONAĆ TEST HPV14:
 • każda kobieta i mężczyzna aktywni seksualnie, nawet jeśli współżyją tylko z jednym partnerem
 • badanie szczególnie ważne dla kobiet w ciąży lub planujących powiększenie rodziny
STATYSTYKI:
 • 14 milionów osób rocznie zakaża się wirusem HPV (w skali całego świata)
 • Niemal każdy seksualnie aktywny mężczyzna  i kobieta przechodzi przynajmniej raz w życiu infekcję wirusem HPV
 • Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym świecie wirusem HPV zakażonych jest 10-20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 r. ż.
 • Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV.
 • Nowotwór narządów płciowych spowodowany przewlekłą infekcją onkogennym typem wirusa HPV jest drugim co do częstości nowotworem powodującym zgon u kobiet poniżej 45 r.ż. (na pierwszym miejscu jest rak piersi i rak płuc)
 • W Polsce na raka szyjki macicy zapada rocznie ok. 3200 kobiet, z czego nawet do 2000 umiera. Spośród wszystkich krajów europejskich, wskaźnik umieralności na raka szyjki macicy jest w Polsce najwyższy i wynosi 5,4 na 100tys. kobiet na raka szyjki macicy na świecie rocznie umiera 500 tys kobiet
 • Dlaczego test HPV oparty na metodzie Real Time PCR jest skuteczniejszy niż badanie cytologiczne? Badanie cytologiczne - będące prostym testem diagnostycznym- jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Pozwala wykryć wczesne stadium nowotworu szyjki macicy a jego wykrywalność uzależniona jest od doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie, dlatego czułość cytologii waha się między 33% a 94%. Badanie HPV oparte na metodzie Real Time PCR cechuje się natomiast bardzo wysoką czułością- blisko 100%, pozwala na wykrycie już 1 kopii wirusa w probówce reakcyjnej.